Ortopediska inlägg

När vi skapar dina ortopediska inlägg utför vi alltid en grundlig undersökning som syftar till att granska vilka fel som orsakat problemet i fråga. I samband med att dina specifika behov har identifierats kommer vi att skapa en modell av foten med hjälp av den modernaste tekniken inom scanning. All tillverkning av ortopediska inlägg sker i våra egna lokaler, vilket ger oss fullständig kontroll över att individanpassa inlägg efter din fot.

Vår personal består i dagsläget av utbildade ortopedskotekniker, butiksbiträden och en kvalificerad medicinsk fotterapeut – alla specialiserade inom sitt specifika område för att kunna möta dig med kunskap och service utöver det vanliga. Ortopediska inlägg är en god investering för dig som vill förebygga och behandla problem som hälsporre, plantar fasciit, nedtrampade fotvalv, löparknä, benhinneinflammation, mortons syndrom, hallux valgus, hallux rigidus, pronation/supination och mycket därtill. När du besöker vår butik har du möjlighet att träffa våra specialister under en kostnadsfri konsultation för att undersöka huruvida vi ska åtgärda det aktuella problemet. Med grundliga analyser och tester skapar vi individanpassade ortopediska inlägg som är utformade efter noggranna mått på din fot.

1

Mötet

 När du väljer att kontakta oss för nya skor och inlägg kommer vi göra allt för att möta dig och dina behov. Ibland kan åtgärderna vara av enklare karaktär och i andra fall behöver en specialist vara närvarande för att granska foten mer djupgående under en konsultation.

2

Konsultationen

 Om situationen kräver mer avancerade lösningar bokar vi en personlig konsultation för att undersöka vilka åtgärder och metoder som behöver uträttas för att möta dina behov.

3

Analysen

När problemet är identifierat kommer du möta en av våra specialister för att utföra en grundlig analys med tester och mätningar för dig och din fot.

4

Modelleringen

 Då vi fått en tydlig förståelse av ditt behov kommer vi använda en 3D-scanner för att sedan modellera en digital bild av foten. Modellen ger oss möjlighet att tillverka individanpassade inlägg och skor baserat på mått från din fot.

5

Tillverkningen

I det slutliga steget tillverkar vi dina individanpassade skor och inlägg med våra egna maskiner och verktyg. Under denna process genomför vi funktionsmässiga åtgärder för att foten ska kunna uppträda ändamålsenligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev kommer inom kort