seven

– Så går det till

Ortopediska inlägg

Med grundliga analyser och tester skapar vi individanpassade ortopediska inlägg som är utformade efter noggranna mått på din fot.

Steg 1:

Mötet

När du väljer att kontakta oss för nya skor och inlägg kommer vi göra allt för att möta dig och dina behov. Ibland kan åtgärderna vara av enklare karaktär och i andra fall behöver en specialist vara närvarande för att granska foten mer djupgående under en konsultation.

Steg 2:

Konsultationen

Om situationen kräver mer avancerade lösningar bokar vi en personlig konsultation för att undersöka vilka åtgärder och metoder som behöver uträttas för att möta dina behov.

Steg 3:

Analysen

När problemet är identifierat kommer du möta en av våra specialister för att utföra en grundlig analys med tester och mätningar för dig och din fot.

Steg 4:

Modelleringen

Då vi fått en tydlig förståelse av ditt behov kommer vi använda en 3D-scanner för att sedan modellera en digital bild av foten. Modellen ger oss möjlighet att tillverka individanpassade inlägg och skor baserat på mått från din fot.

Steg 5:

Tillverkningen

I det slutliga steget tillverkar vi dina individanpassade skor och inlägg med våra egna maskiner och verktyg. Under denna process genomför vi funktionsmässiga åtgärder för att foten ska kunna uppträda ändamålsenligt.